Spring naar content

Groeyers wordt kinderopvang- en ondersteuningspartner van Omring en Vrijwaard

Omring en Groeyers tekenden op dinsdag 19 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst voor onder andere flexibele kinderopvang. Jolanda Buwalda, bestuurder van Omring, en Joost Korver en Esther Zijl, beiden bestuurders van Groeyers, zetten via een online bijeenkomst hun handtekening onder de samenwerking. Hiermee is de eerste stap gezet naar opvangondersteuning op maat voor zorgmedewerkers.Ook medewerkers van Stichting Vrijwaard kunnen gebruik gaan maken van de opvangondersteuning op maat.

Omring en Stichting Groeyers – Groeyers in Zorg – gaan een duurzame samenwerking aan op het gebied van kinderopvang en organisatieondersteuning. Beide organisaties tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst, waarmee Groeyers de komende acht jaar de kinderopvang- en ondersteuningspartner van Omring en Vrijwaard wordt.
Met het oog op de toekomst ná corona worden de voorbereidingen onverminderd voortgezet.

Ter ondersteuning van de zorgmedewerkers van Omring, gaat Groeyers op nog vast te stellen locaties, flexibele inhouse kinderopvang bieden, 7 dagen per week. Ook de medewerkers van Stichting Vrijwaard kunnen gebruik gaan maken van deze opvangondersteuning op maat. Jolanda Buwalda, bestuurder bij Omring: “Door het beschikbaar stellen van kinderopvang op onze eigen locaties, sluiten we beter aan op de wisselende werktijden en opvangbehoeften van al onze medewerkers. Juist in tijden van Corona is de urgentie van kinderopvang en huiswerkbegeleiding nog eens extra zichtbaar geworden. In het bijzonder voor medewerkers in cruciale beroepen.”

Meer dan kinderopvang alleen
Naast het bieden van op maat kinderopvang aan medewerkers, ondersteunt Groeyers de bewoners van Omring door jong en oud te verbinden via activiteiten met de kinderen. Ook onderzoeken beide organisaties gezamenlijke opleidingsmogelijkheden van medewerkers en uitwisselen van functies.

Kinderopvanglocatie
Om gebruik te kunnen maken van de flexibele kinderopvang, wordt voorrang gegeven aan de medewerkers van Omring en Vrijwaard. Mochten er mogelijkheden zijn, dan kan deze kinderopvang ook aangeboden worden aan andere geïnteresseerden in de omgeving. Op een locatie in Julianadorp is al sprake van samenwerking. De eerste kinderopvanglocatie van Omring wordt, zodra de situatie rond corona dat toelaat geopend.

Scroll naar boven
X