Skip to content

ANBI

Stichting Vrijwaard is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status wordt dan ook verleend aan instellingen die zonder winstoogmerk een bijdrage leveren aan de samenleving.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom publiceren we de volgende gegevens op onze website:

RSIN/fiscaal nummer: het RSIN-nummer van Stichting Vrijwaard is: 8186.38.588

Scroll To Top
X