Spring naar content

Bestuur

Sinds Vrijwaard en Omring per 1 oktober 2020 bestuurlijk zijn gefuseerd, functioneren Vrijwaard en HulpThuis Vrijwaard als een zelfstandig onderdeel binnen Omring. 

Omring heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede Governance Code.

De Governance Code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijk van zorgondernemingen voor cliëntgericht en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Omring en Vrijwaard bestaat uit:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omring bestaat per 14 september 2021 uit de volgende leden:

  • Mevrouw dr. A.I.M.C. Wydoodt (voorzitter | lid remuneratiecommissie)
  • De heer drs. P. Littooij (voorzitter auditcommissie | voorzitter remuneratiecommissie)
  • De heer dr. ir. J. Daams (lid auditcommissie)
  • Mevrouw drs. A.M.J.A.M. Op het Veld (voorzitter commissie kwaliteit, veiligheid en arbeidsrelatie)
  • Mevrouw drs. P. van Klaveren (lid commissie kwaliteit, veiligheid en arbeidsrelatie)
  • De heer drs. C.H.L.M. van de Louw (lid auditcommissie)

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie (met name beloningsbeleid) en de commissie Kwaliteit, veiligheid en arbeidsrelatie.

 

Contactgegevens

Bestuurssecretariaat

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn

Postbus 142, 1620 AC Hoorn

rvb@omring.nl

0229 - 206 738

Scroll naar boven
X