Spring naar content

Bestuur

Sinds Vrijwaard en Omring per 1 oktober 2020 bestuurlijk zijn gefuseerd, functioneren Vrijwaard en HulpThuis Vrijwaard als een zelfstandig onderdeel binnen Omring. 

Omring heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede Governance Code.

De Governance Code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijk van zorgondernemingen voor cliëntgericht en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 

Contactgegevens

Bestuurssecretariaat

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn

Postbus 142, 1620 AC Hoorn

rvb@omring.nl

0229 - 206 738

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omring bestaat sinds 18 september 2020 uit de volgende leden:

  • Mevrouw Prof. dr. M.J. Schuurmans (lid commissie kwaliteit en veiligheid)
  • Mevrouw dr. A.I.M.C. Wydoodt (lid commissie kwaliteit en veiligheid)
  • De heer drs. P. Littooij (lid auditcommissie en lid remuneratiecommissie)
  • De heer ir. E. Velzel (lid auditcommissie)
  • De heer ir. J. Daams (lid auditcommissie)
  • Drs. A.J.A.M. Op het Veld (lid kwaliteitscommissie)

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie (met name beloningsbeleid) en de commissie kwaliteit en veiligheid.

Scroll naar boven
X