Cliënttevredenheid

IMG_71992

Vrijwaard zet zich iedere dag in om de zorg en diensten te laten aansluiten bij de behoeften en wensen van haar cliënten. Om te toetsen in welke mate zij hierin slaagt, is in juni 2016 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder alle intramurale en extramurale cliënten van Vrijwaard.

Vrijwaard heeft ervoor gekozen om het onderzoek dit jaar niet extern uit te laten voeren maar middels een intern opgestelde vragenlijst, zodat er meer aansluiting is op thema’s rondom persoonsgerichte zorg. Een CQ meting is mogelijk, maar niet meer verplicht. Daarmee is de meerwaarde van de CQ index vervallen; het benchmarken met landelijke gegevens is niet meer mogelijk. Het meest recente onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 2016.

Met de uitslagen van de onderzoeken worden verbeteracties doorgevoerd en besproken met de klant en teams. Door onder andere interne audits wordt de voortgang en evaluatie gewaarborgd.

Middels onderstaande link is de totaalrapportage van het laatst gehouden onderzoek in te zien.

X