Jaarverslagen

IMG_6930 panorama beweegtuin en Parkzicht

Als zorgaanbieder ontvangt Vrijwaard publieke gelden. Het Ministerie heeft daarom gesteld dat Vrijwaard verantwoording afgeeft over de besteding van deze gelden en hoe de dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd.

De jaarverantwoording bestaat bij Vrijwaard uit het Jaardocument, de Jaarrekening en de gedeponeerde vragenlijst (DIGI MV) op www.jaarverslagenzorg.nl

 

De documenten zijn tevens via onderstaande links te benaderen:

X