Spring naar content

Privacy- en cookiestatement

Privacystatement Stichting Vrijwaard

Als u medewerker bent, contactpersoon bent van een cliënt of als u onze website bezoekt, dan verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, staat vermeld in dit privacy statement van Vrijwaard.

Privacy
Zodra u bij Stichting Vrijwaard een dienst afneemt of komt werken, noteren wij in bijna alle gevallen persoonsgegevens van u. Uw gegevens, zoals wat u de verpleegkundige vertelt en bijvoorbeeld uw zorgplan hebben we nodig om u zo goed mogelijke diensten te kunnen leveren. Alleen de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn mogen wij verzamelen. Dit heet dataminimalisatie.

Als u de website van Vrijwaard bezoekt, verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Omdat Vrijwaard een zorginstelling is, zijn we wettelijk verplicht om gegevens uit uw medische dossier 15 jaar te bewaren, gerekend vanaf het moment dat u in zorg komt bij ons. Voor personeelsdossiers houden wij ons ook aan de wettelijke bewaartermijnen.

Zwijgplicht
Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij de zorg en uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zij zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

Gegevens inzien
U mag altijd uw persoonsgegevens en uw cliëntendossier bij ons inzien. Medewerkers en vrijwilligers hebben recht om hun personeelsdossier in te zien. U mag om een kopie vragen van uw dossier.

Gegevens wijzigen
U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion.

Gegevens vernietigen
U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet Vrijwaard gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen.

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dit kan u melden volgens de interne klachtenprocedure. Ga daarnaar naar de pagina Klachtenregeling. Hier staat op welke wijze u een klacht kunt indienen. 

Als u er samen met ons niet uitkomt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen over verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyreglement
Wilt u meer informatie? In het privacyreglement van Vrijwaard zijn uw rechten en plichten uitgebreid vastgelegd. U kunt het reglement opvragen via 0223-680824.

Cookiestatement

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u over het gebruik van cookies waar onze website ook gebruik van maakt.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of ander apparaat worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen de cookies er voor dat uw apparatuur wordt herkend . Bij het gebruik van cookies kan deze website tijdelijk informatie opslaan over hoe bezoekers de site gebruiken. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen.

Cookies kunnen het bezoek aan een website persoonlijker maken, door bijvoorbeeld:

  • Relevante navigatie-instellingen te tonen
  • Voorkeuren van bezoekers te onthouden
  • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren
  • Het aantal weergegeven zoekresultaten te beperken

Het gebruik van cookies door onze website
Bij een bezoek aan deze website  gaat u er standaard mee akkoord dat Vrijwaard cookies op uw apparaat plaatst. Onze website gebruikt de cookies om de resultaten te personaliseren en om het gebruikersgemak voor u te verbeteren.

Als u niet wilt dat deze website cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Mogelijk kunt u daarna sommige gedeelten van deze website niet (correct) gebruiken.

Scroll naar boven
X