Spring naar content

Bestuur

Vrijwaard heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Nettie Saarloos, Raad van Bestuur a.i.

 

Raad van Toezicht

De vijf leden van de Raad van Toezicht zijn deskundigen op verschillende terreinen en hebben een onafhankelijke rol richting de organisatie en bestuur. Naast het toezicht houden op de Raad van Bestuur fungeert de Raad van Toezicht als hun klankbord en adviseur.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • De heer Henk Guldemeester (voorzitter)
 • Mevrouw Petra van Klaveren (lid)
 • De heer Marco van Tongeren (lid)
 • De heer Joerka van Wees (lid)
 • De heer Jan Koekkoek (lid)

Zorgbrede Governancecode

Bij de uitvoering van de rol als Raad van Toezicht vormt de Zorgbrede Governancecode de basis. Deze code is een bundeling van breed gedragen opvattingen binnen de zorgsector over goed bestuur, toezicht en verantwoording.

Besluitvorming en advies

De Raad van Toezicht wordt betrokken bij besluitvorming over uiteenlopende vraagstukken en beleid. Veelal zijn dit besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en financiën. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De kern van het toezicht houden omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Vrijwaard;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Vrijwaard;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Vrijwaard.
Scroll naar boven
X