Spring naar content

Vertrouwenspersoon cliënten

Voor cliënten kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden voor cliënten bij signalen of knelpunten, vormen van ongewenst gedrag of een verstoorde relatie. Dit kan bijvoorbeeld een melding zijn van agressie, geweld of (seksuele) intimidatie.
De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en adviseren over welke acties ondernomen kunnen worden.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon

Nel van Ockenburg is de vertrouwenspersoon voor cliënten. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-27 41 19 14 of per e-mail av.ockenburg@quicknet.nl

Contactmomenten met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Eventuele terugkoppeling en vervolgacties vinden alleen plaats met toestemming.

Informatie over de vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers is te vinden op het portaal.

Scroll naar boven
X