Spring naar content

Vanaf woensdag 1 juli 2020 versoepelen we de bezoekregeling dusdanig dat we zijn toegewerkt naar het nieuwe normaal. Goed nieuws dus. Wel doen we in deze fase nog een dringender beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het bezoek aan onze locaties.

Het gaat om de volgende versoepelingen per 1 juli:

Geen maximum aantal bezoekers, kleine kinderen ook weer welkom
Ter bescherming van bewoners en medewerkers heeft het onze voorkeur om de hoeveelheid mensen op een locatie te beperken. Hierbij de oproep om met elkaar zorg te dragen dat de hoeveelheid mensen op een locatie beperkt wordt.

Geen maximum bezoekduur.
Er gelden geen bezoektijden meer.

Bezoek is weer mogelijk ’s avonds en in het weekend

Verhuizingen
In-en uithuizen op de locaties zijn weer mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen

Externe professionals
Externe professionals, welke nog niet benoemd zijn in eerdere versoepelingen, zijn weer welkom op onze locaties. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor bezoek: registratie, gezondheid, afstand en handdesinfectie.

Naar buiten
Bewoners kunnen gelukkig weer naar buiten. Bij de wandeling buiten hoeft geen mondmasker gedragen te worden. Probeer waar mogelijk afstand van elkaar te houden. We adviseren om ondanks alle versoepelingen bedachtzaam om te gaan met het bezoeken van winkels, restaurants of bezoek aan familie.

Kapsalon
Het is toegestaan dat (thuis)kappers de locaties van Vrijwaard bezoeken. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een thuiskapper in plaats van een drukke kapsalon te bezoeken.

Versoepeling per 6 juli: heropening restaurants Vrijwaard
Goed nieuws, met ingang van maandag 6 juli kunnen de restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek weer open. De restaurants zullen alleen geopend zijn voor bewoners van die locatie, niet voor bezoek. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de aanpassingen in de restaurants. Bewoners en mantelzorgers van De Golfstroom, Ten Anker en Westhoek worden voorafgaand aan de  heropening per brief geïnformeerd over de richtlijnen die gelden voor het restaurantbezoek.

Welke versoepelingen waren al eerder ingegaan?

Vervallen van gezondheidschecks voor bezoek
Het uitvoeren van de gezondheidscheck (vragenlijst, temperaturen) bij binnenkomst vervalt.

Geen verplichte mondneusmaskers
Het verplicht dragen van een mondneusmasker vervalt. Deze blijft op verzoek beschikbaar bij het betreden van onze locaties.

Consumpties en huisdieren mee op bezoek
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is vanaf 15 juni toegestaan.

Staken etagebeleid
Het etagebeleid wordt gestaakt voor bezoek en bewoners. Dat wil zeggen dat het bezoek toegestaan is op afgesproken bezoekdagen, welke niet meer gekoppeld is aan etage, afdeling of tijdstip. Bewoners mogen naar andere etages gaan. Hiermee vervalt dus de richtlijn dat bewoners hun eigen etage niet mogen verlaten.

Wat is blijvend?

Handdesinfectie
In het nieuwe normaal blijft bezoek de handen desinfecteren vóór binnenkomst van onze locaties.  Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.

Mondneusmaskers beschikbaar op verzoek
Chirurgische mondneusmaskers blijven beschikbaar voor het bezoek als zij dit op prijs stellen en voorafgaand aan het bezoek kenbaar maken aan de locatie.

Bezoekersregistratie
Registratie van bezoek blijft belangrijk vanwege zgn. contactonderzoek vanuit de GGD bij besmetting/verdenking. Deze registratie wordt dagelijks geborgd en na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de GGD de gegevens opvraagt voor het contactonderzoek.

Alleen gezond bezoek
Alleen bezoek zonder gezondheidsklachten gerelateerd aan COVID-19 is toegestaan.

Stel vragen per e-mail, telefoon of CarenZorgt
Om te voorkomen dat bezoek en medewerkers geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren wordt hen gevraagd om vragen aan medewerkers bij voorkeur via CarenZorgt, e-mail of telefoon te stellen.

Bezoek alleen het appartement
Bij binnenkomst gaat het bezoek direct naar het appartement van de te bezoeken bewoner. Op de locatie gebruikt men de daarvoor aangewezen toegangsweg: Bij voorkeur is dit de lift in plaats van het trappenhuis. Bezoek kan niet de restaurants bezoeken, ook niet samen met de bewoner.

Wat gebeurt er bij verdenking op COVID-19 op een locatie?
Zodra er een verdenking van COVID-19 bij een bewoner is, sluit de desbetreffende etage/afdeling per direct voor bezoek. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Het is niet mogelijk om alle eerste contactpersonen hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. De communicatie hierover zal plaatsvinden via e-mail en/of CarenZorgt. Bezoekers die verder weg wonen kunnen voor vertrek van huis het beste even contact leggen met de locatie.

Bij de bewoner wordt een test afgenomen. Tijdens de afwachting van de uitslag van de test is er geen bezoek toegestaan binnen de desbetreffende etage/afdeling. Bij een negatieve uitslag kan het bezoek per direct weer worden hervat. Bij een positieve test zal Vrijwaard, in overleg met de GGD een onderzoek starten. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten of –en welke afdeling/etage weer geopend kan worden voor bezoek.

Naar vragen en antwoorden coronavirus

Scroll naar boven
X