Spring naar content

Updates coronavirus

coronavirus panorama

Hieronder leest u de updates rond de ontwikkelingen van het coronavirus en Vrijwaard.
De coronamaatregelen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatie Actiz.

Als de situatie verandert, kan effect hebben op de maatregelen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Wij zijn blij te kunnen melden dat op alle woonzorglocaties van Vrijwaard geen besmettingen meer zijn onder de bewoners. Het toont aan dat het vaccineren zo’n groot effect heeft. Daarom kunnen we de volgende maatregelen versoepelen. 

Wat zijn de versoepelingen?

 1. 2 bezoekers per dag per bewoner
  Vanaf dinsdag 20 april kunnen weer alle bewoners (wel, deels of niet gevaccineerd) 2 bezoekers per dag ontvangen. De inschatting is dat Vrijwaard hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het toenemende welzijn van de bewoners.
 2. Ontmoeting
  We laten de strikte scheiding tussen afdelingen en huiskamers voorzichtig los. Bewoners van verschillende afdelingen en huiskamers mogen elkaar vanaf dinsdag 20 april weer ontmoeten en gezamenlijk aan activiteiten deelnemen.
 3. Weer op bezoek buitenshuis
  Bewoners die 2 coronavaccinaties hebben gehad mogen vanaf dinsdag 20 april weer op bezoek gaan bij familie of vrienden. Bij terugkeer geldt geen quarantaine van 10 dagen meer. Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas 1 vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Zodra zij 2 vaccinaties heeft gehad, kunnen zij ook op bezoek buitenshuis.
 4. Mondkapjes en afstand op de kamer
  Bij bewoners die twee keer gevaccineerd zijn, hoeft bezoek geen mondkapje meer te dragen en geen 1.5 meter afstand te houden in het appartement. Wanneer het bezoek zich beweegt door de locatie, moeten zij op de gang wel een mondkapje dragen en afstand bewaren tot anderen. 
 1. Inzet vrijwilligers
  Vanaf 3 mei worden er opnieuw vrijwilligers ingezet voor individuele activiteiten met de bewoners en voor kleine groepsactiviteiten. Dit gebeurt in overleg met de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligers mogen zelf bepalen of zij het vrijwilligerswerk willen hervatten. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde vrijwilligers zijn welkom. 
 1. Opening winkels
  Vanaf 3 mei wordt het winkeltje in De Golfstroom weer heropend met de inzet van een winkelvrijwilliger. Hierbij moet u wel rekening houden met looproutes en andere maatregelen om het winkelbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. In Ten Anker worden boodschappen uit het winkeltje voorlopig nog met de koffierondes langsgebracht.

Afgelopen maandag 22 maart heeft het kabinet in een persconferentie aangekondigd dat de coronamaatregelen blijven gelden tot en met 20 april 2021. De avondklok in Nederland wordt iets aangepast: vanaf woensdag 31 maart gaat deze een uur later in, om 22.00 uur. De aangepaste avondklok betekent voor onze locaties dat bezoek vanaf 31 maart tot 21.30 uur mogelijk is.

Regels
Alle regels en uitzonderingen op de avondklok leest u hier.

Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 8 maart
Op 8 maart zijn er door de overheid lichte versoepelingen aangekondigd met betrekking tot de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Hoewel het om kleine versoepelingen gaat, zijn wij toch verheugd met deze aankondiging. Uiteraard blijft de veiligheid van onze bewoners en het voorkomen van besmettingen voorop staan.

Wat zijn de versoepelingen?

Twee bezoekers per dag voor bewoners die gevaccineerd zijn
Bewoners die voor de tweede keer gevaccineerd zijn, kunnen vanaf vrijdag 12 maart a.s. in totaal twee bezoekers per dag ontvangen. Vrijdag 12 maart hebben wij namelijk precies twee weken geleden het merendeel van onze bewoners voor een tweede keer gevaccineerd. Vanuit onderzoek weten we dat de bescherming maximaal is na twee weken. Bij sommige locaties gelden echter wel nog beperktere bezoekregelingen. U wordt hierover door de eigen locatie op de hoogte gehouden.

Bewoners die nog niet hun tweede vaccinatie hebben gehad
Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per dag geldt.

Voor de andere bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per dag geldt.

Lockdown en avondklok tot en met 15 maart
Zoals door het kabinet afgekondigd blijven de lockdown en de avondklok van kracht tot en met 15 maart 2021. In de vragen en antwoorden hieronder staat wat de maatregelen inhouden bij Vrijwaard. Een groot deel van de bewoners die behandeling krijgen, hebben op vrijdag 26 februari het tweede vaccin ontvangen. Daarnaast zijn bewoners die de huisarts als behandelaar hebben de afgelopen week op locatie gevaccineerd.

Lockdown verlengd tot 2 maart 2021
Het kabinet heeft gisteren afgekondigd dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 2 maart. In de vragen en antwoorden leest u wat de verlenging inhoudt bij Vrijwaard. De avondklok geldt vooralsnog tot 10 februari, 04.30 uur.

Maatregelen aangescherpt
Het kabinet heeft op 20 januari nieuwe maatregelen afgekondigd om de nieuwe varianten van het coronavirus onder controle te krijgen.  Vanaf zaterdag 23 januari tot en met ten minste 9 februari geldt er een avondklok in heel Nederland. Dit is bedoeld om het aantal contacten te beperken en zo de verspreiding van het virus verder terug te dringen. De avondklok geldt ook bij Vrijwaard en betekent dat bewoners helaas ’s avonds na 21.00 uur geen bezoek op de locaties kunnen ontvangen. Wat een avondklok betekent voor mantelzorgers kunt u vinden op: https://www.mantelzorg.nl/avondklok/.

Ook heeft de overheid besloten om het bezoek aan huis aan te scherpen: maximaal 1 bezoeker per dag. Dit geldt ook tot en met 9 februari. De bezoekersrichtlijnen zijn daarop aangepast.

Coronavaccinatie bewoners
Bewoners die medische behandeling van Vrijwaard krijgen en de eerste contactpersonen hebben vandaag 19 januari vanuit onze locaties een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd dat we aanstaande maandag 25 januari hopen te starten met het vaccineren van bewoners. Om onze bewoners te kunnen vaccineren is vooraf toestemming nodig. Daarover zijn de bewoners en/of de eerste contactpersonen dus geïnformeerd.

In de vragen en antwoorden hieronder staat verdere informatie over het coronavaccin voor bewoners

Lockdown verlengd tot en met 9 februari
Zoals op 12 januari door het kabinet is aangekondigd wordt de lockdown in Nederland verlengd tot en met 9 februari 2021. In de vragen en antwoorden hieronder leest u wat dat inhoudt bij Vrijwaard.

Scroll naar boven
X