Spring naar content

Vanaf vandaag mag er gelukkig meer bezoek per bewoner op de locaties van Vrijwaard komen. Bezoek was vanaf 26 mei voorzichtig weer mogelijk,  wat goed is verlopen. Er is een stappenplan gemaakt voor de versoepelingen die passen binnen de mogelijkheden binnen Vrijwaard. We proberen daarbij per locatie maatwerk te bieden. Alle eerste contactpersonen en cliënten hebben een brief over de versoepelingen in de bezoekregeling ontvangen.

Wat houden de versoepelingen per 15 juni in?

Twee bezoekers
Per bewoners mogen er twee vaste bezoekers op bezoek komen, afwisselend van elkaar (niet tegelijkertijd). Deze twee bezoekers zijn aangemeld. Met deze richtlijn willen we bezoek verspreiden over de dag, binnen de bezoektijd. Zo wordt voorkomen dat er een grote toename is in het aantal aanwezigen binnen onze locaties.

Bezoekduur
De bezoekdagen zijn van maandag tot en met vrijdag. Er is geen maximum bezoekduur. De bezoeker dient te vertrekken voor het einde van de bezoektijd die voor de hele locatie is vastgesteld. Het wordt gewaardeerd als de bezoeker zelf de tijd in de gaten houdt. We doen hiermee een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Bezoektijden per locatie (maandag t/m vrijdag)

  • Ten Anker: 10.00-15.00 uur
  • De Golfstroom: 10.30-17.00 uur
  • Westhoek: 11.00-15.00 uur
  • Dyckzicht: 10.00-16.00 uur
  • Lyceumhof: 10.00-16.00 uur
  • ’t Landhuis: 11.00-15.00 uur

Vervallen van gezondheidschecks voor bezoek
Bij binnenkomst op de locatie vinden er geen gezondheidscheck (vragenlijst, temperaturen) meer plaats. Wel dienen bezoekers zich bij binnenkomst te registreren.

Geen verplichte mondneusmaskers
Het verplicht dragen van een mondneusmasker vervalt. Deze blijft op verzoek beschikbaar bij het betreden van onze locaties.

Consumpties en huisdieren
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is toegestaan.

Staken etagebeleid
Het etagebeleid wordt gestaakt voor bezoek en bewoners. Dat wil zeggen dat het bezoek toegestaan is op afgesproken bezoekdagen, welke niet meer gekoppeld is aan etage, afdeling of tijdstip. Bewoners mogen naar andere etages gaan. Hiermee vervalt dus de richtlijn dat bewoners hun eigen etage niet mogen verlaten.

Wat is blijvend?

Handen desinfecteren
In het ‘nieuwe normaal’ blijft bezoek de handen desinfecteren vóór binnenkomst van de locaties van Vrijwaard. Wij vragen de bezoekers voor binnenkomst van onze locaties hun handen te desinfecteren. Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.

Registratie van bezoek
Dit blijft belangrijk vanwege het zogenaamde contactonderzoek vanuit de GGD bij besmetting/verdenking. We vragen bezoek zich bij binnenkomst te registreren. Deze registratie is belangrijk om bij een eventuele verdenking/besmetting contactonderzoek te kunnen doen. Deze registratie wordt dagelijks geborgd en na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de GGD de gegevens opvraagt voor het contactonderzoek.

Alleen gezond bezoek
We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bezoek dat zij de onze locaties niet bezoeken als zij klachten hebben welke passen bij COVID-19.

Bezoek alleen het appartement van de bewoner
Het bezoek gaat bij binnenkomst direct naar het appartement van de bewoner. Bezoek daarbij niet het restaurant of een huiskamer.

Wat gebeurt er bij verdenking op COVID-19 op een locatie?
Zodra er een verdenking van COVID-19 bij een bewoner is, sluit de desbetreffende locatie per direct voor bezoek. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Het is niet mogelijk om alle eerste contactpersonen hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. De communicatie hierover zal plaatsvinden via e-mail en/of CarenZorgt. Het kan daarom gebeuren dat de bezoeker bij aankomst op de locatie deze gesloten aantreft. Bezoekers die verder weg wonen kunnen voor vertrek van huis het beste even bellen om te vragen of het bezoek kan doorgaan.

Bij de bewoner wordt een test afgenomen. Tijdens de afwachting van de uitslag van de test is er geen bezoek toegestaan binnen de desbetreffende locatie. Bij een negatieve uitslag kan het bezoek per direct weer worden hervat. Bij een positieve test zal Vrijwaard, in overleg met de GGD een onderzoek starten. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten of –en welke afdeling/etage weer geopend kan worden voor bezoek.

Vragen en antwoorden
Voor de actuele vragen en antwoorden over het coronavirus kunt u hier klikken.

De komende tijd
Het is fijn dat onze bewoners meer en langer bezoek kunnen ontvangen en weer naar buiten kunnen voor een wandeling. Mochten deze versoepelingen goed verlopen, dan willen we per 1 juli het bezoek in de avonden en weekenden toestaan en later die maand de vrijwilligers weer gaan inzetten. Wij houden u graag op de hoogte van veranderende richtlijnen.

 

Scroll naar boven
X