Spring naar content

Versoepeling coronamaatregelen bij Vrijwaard

Wij zijn blij te kunnen melden dat op alle woonzorglocaties van Vrijwaard geen besmettingen meer zijn onder de bewoners. Het toont aan dat het vaccineren zo’n groot effect heeft. Daarom kunnen we de volgende maatregelen versoepelen.

Wat zijn de versoepelingen?

 1. 2 bezoekers per dag per bewoner
  Vanaf dinsdag 20 april kunnen weer alle bewoners (wel, deels of niet gevaccineerd) 2 bezoekers per dag ontvangen. De inschatting is dat Vrijwaard hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het toenemende welzijn van de bewoners.
 2. Ontmoeting
  We laten de strikte scheiding tussen afdelingen en huiskamers voorzichtig los. Bewoners van verschillende afdelingen en huiskamers mogen elkaar vanaf dinsdag 20 april weer ontmoeten en gezamenlijk aan activiteiten deelnemen.
 3. Weer op bezoek buitenshuis
  Bewoners die 2 coronavaccinaties hebben gehad mogen vanaf dinsdag 20 april weer op bezoek gaan bij familie of vrienden. Bij terugkeer geldt geen quarantaine van 10 dagen meer. Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas 1 vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Zodra zij 2 vaccinaties heeft gehad, kunnen zij ook op bezoek buitenshuis.
 4. Mondkapjes en afstand op de kamer
  Bij bewoners die twee keer gevaccineerd zijn, hoeft bezoek geen mondkapje meer te dragen en geen 1.5 meter afstand te houden in het appartement. Wanneer het bezoek zich beweegt door de locatie, moeten zij op de gang wel een mondkapje dragen en afstand bewaren tot anderen. 
 1. Inzet vrijwilligers
  Vanaf 3 mei worden er opnieuw vrijwilligers ingezet voor individuele activiteiten met de bewoners en voor kleine groepsactiviteiten. Dit gebeurt in overleg met de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligers mogen zelf bepalen of zij het vrijwilligerswerk willen hervatten. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde vrijwilligers zijn welkom. 
 1. Opening winkels
  Vanaf 3 mei wordt het winkeltje in De Golfstroom weer heropend met de inzet van een winkelvrijwilliger. Hierbij moet u wel rekening houden met looproutes en andere maatregelen om het winkelbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. In Ten Anker worden boodschappen uit het winkeltje voorlopig nog met de koffierondes langsgebracht.\

Vragen en antwoorden over coronamaatregelen bij Vrijwaard leest u hier.

Scroll naar boven
X