Skip to content

Hieronder leest u de meestgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de gevolgen voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers binnen Vrijwaard. De maatregelen die we hebben getroffen, zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Als de situatie verandert, kunnen  maatregelen ook veranderen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Laatste update: 26 juni 2020

Versoepelen bezoek verpleeghuizen

Vanaf woensdag 1 juli 2020 versoepelt Vrijwaard de bezoekregeling dusdanig dat we zijn toegewerkt naar het nieuwe normaal. Goed nieuws dus. Wel doen we in deze fase nog een dringender beroep p de eigen verantwoordelijkheid van het bezoek aan onze locaties voor ieders veiligheid.

Het gaat om de volgende versoepelingen per 1 juli:

Geen maximum aantal bezoekers, kleine kinderen ook weer welkom
Ter bescherming van bewoners en medewerkers heeft het onze voorkeur om de hoeveelheid mensen op een locatie te beperken. Hierbij de oproep om met elkaar zorg te dragen dat de hoeveelheid mensen op een locatie beperkt wordt.

Geen maximum bezoekduur.
Er gelden geen bezoektijden meer.

Bezoek is weer mogelijk ’s avonds en in het weekend

Verhuizingen
In-en uithuizen op de locaties zijn weer mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen

Externe professionals
Externe professionals, welke nog niet benoemd zijn in eerdere versoepelingen, zijn weer welkom op onze locaties. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor bezoek: registratie, gezondheid, afstand en handdesinfectie.

Naar buiten
Bewoners kunnen gelukkig weer naar buiten. Bij de wandeling buiten hoeft geen mondmasker gedragen te worden. Probeer waar mogelijk afstand van elkaar te houden. We adviseren om ondanks alle versoepelingen bedachtzaam om te gaan met het bezoeken van winkels, restaurants of bezoek aan familie.

Kapsalon
Het is toegestaan dat (thuis)kappers de locaties van Vrijwaard bezoeken. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een thuiskapper in plaats van een drukke kapsalon te bezoeken.

Versoepeling per 6 juli: heropening restaurants Vrijwaard
Goed nieuws, met ingang van maandag 6 juli kunnen de restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek weer open. De restaurants zullen alleen geopend zijn voor bewoners van die locatie, niet voor bezoek. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de aanpassingen in de restaurants. Bewoners en mantelzorgers van De Golfstroom, Ten Anker en Westhoek worden voorafgaand aan de  heropening per brief geïnformeerd over de richtlijnen die gelden voor het restaurantbezoek.

Welke versoepelingen waren al eerder ingegaan?

Vervallen van gezondheidschecks voor bezoek
Het uitvoeren van de gezondheidscheck (vragenlijst, temperaturen) bij binnenkomst vervalt.

Geen verplichte mondneusmaskers
Het verplicht dragen van een mondneusmasker vervalt. Deze blijft op verzoek beschikbaar bij het betreden van onze locaties.

Consumpties en huisdieren mee op bezoek
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is vanaf 15 juni toegestaan.

Staken etagebeleid
Het etagebeleid wordt gestaakt voor bezoek en bewoners. Dat wil zeggen dat het bezoek toegestaan is op afgesproken bezoekdagen, welke niet meer gekoppeld is aan etage, afdeling of tijdstip. Bewoners mogen naar andere etages gaan. Hiermee vervalt dus de richtlijn dat bewoners hun eigen etage niet mogen verlaten.

Wat is blijvend?

Handdesinfectie
In het nieuwe normaal blijft bezoek de handen desinfecteren vóór binnenkomst van onze locaties.  Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.

Mondneusmaskers beschikbaar op verzoek
Chirurgische mondneusmaskers blijven beschikbaar voor het bezoek als zij dit op prijs stellen en voorafgaand aan het bezoek kenbaar maken aan de locatie.

Bezoekersregistratie
Registratie van bezoek blijft belangrijk vanwege zgn. contactonderzoek vanuit de GGD bij besmetting/verdenking. Deze registratie wordt dagelijks geborgd en na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de GGD de gegevens opvraagt voor het contactonderzoek.

Alleen gezond bezoek
Alleen bezoek zonder gezondheidsklachten gerelateerd aan COVID-19 is toegestaan.

Stel vragen per e-mail, telefoon of CarenZorgt
Om te voorkomen dat bezoek en medewerkers geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren wordt hen gevraagd om vragen aan medewerkers bij voorkeur via CarenZorgt, e-mail of telefoon te stellen.

Bezoek alleen het appartement
Bij binnenkomst gaat het bezoek direct naar het appartement van de te bezoeken bewoner. Op de locatie gebruikt men de daarvoor aangewezen toegangsweg: Bij voorkeur is dit de lift in plaats van het trappenhuis. Bezoek kan niet de restaurants bezoeken, ook niet samen met de bewoner.

Wat gebeurt er bij verdenking op COVID-19 op een locatie?
Zodra er een verdenking van COVID-19 bij een bewoner is, sluit de desbetreffende etage/afdeling per direct voor bezoek. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Het is niet mogelijk om alle eerste contactpersonen hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. De communicatie hierover zal plaatsvinden via e-mail en/of CarenZorgt. Bezoekers die verder weg wonen kunnen voor vertrek van huis het beste even contact leggen met de locatie.

Bij de bewoner wordt een test afgenomen. Tijdens de afwachting van de uitslag van de test is er geen bezoek toegestaan binnen de desbetreffende etage/afdeling. Bij een negatieve uitslag kan het bezoek per direct weer worden hervat. Bij een positieve test zal Vrijwaard, in overleg met de GGD een onderzoek starten. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten of –en welke afdeling/etage weer geopend kan worden voor bezoek.

Gaat het Multidisciplinair overleg (MDO) door?
De multidisciplinaire overleggen (MDO’s) zijn weer toegestaan, de cliënt/bewoner sluit in deze fase nog niet bij aan, uit veiligheid.

Mogen pedicures, kappers en fysiotherapeuten de locaties bezoeken?
Vanaf 8 juni kunnen pedicures, fysiotherapeuten en thuiskappers onze locaties weer bezoeken volgens de voorwaarden van hun branche. De kapsalons van De Golfstroom en Ten Anker kunnen de bewoners van de locatie waar hun kapsalon zich inpandig bevindt op afspraak ontvangen. Daarnaast zijn geen andere klanten aanwezig.

Is mondzorg mogelijk op de locaties?
Mondzorg is weer toegestaan vanaf 8 juni.

Op de website van ActiZ kunt u ook informatie vinden over de bezoekregeling verpleeghuizen.

Algemeen

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?
U kunt zelf eenvoudig maatregelen treffen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Let hierop:

  • Was uw handen regelmatig en goed met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Vermijd handen schudden
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Locaties Vrijwaard

Gaat de dagbesteding nog door?
De dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen is met ingang van 11 mei 2020 weer langzaam opgestart met maximaal 3 cliënten per groep.

Wanneer gaan de fitnessruimtes open?
Alle fitnessruimtes bestemd voor Vrienden van Vrijwaard zijn gesloten tot nader order. Ook de groepslessen gaan niet door.

Thuiszorg

Krijgen cliënten nog thuiszorg?
Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door.

Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Restaurants en activiteiten

Maaltijden op appartementen of afdeling
Doordat de restaurants nog gesloten zijn, geldt dat cliënten zoveel mogelijk op hun eigen afdeling of appartement eten. Er wordt nu uit voorzorg gebruik gemaakt van wegwerpservies.

Worden er nog activiteiten georganiseerd voor bewoners?
Alle geplande activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de wijk, zoals sjoelen, bingo, kledingverkoop, bewegen, klaverjassen, Alzheimercafé en uitstapjes zijn gestaakt. Voor bewoners op de verpleeghuislocaties die overdag in de huiskamers of groepsverzorging verblijven, gaat het reguliere dagprogramma nog wel door, tenzij er risico is op besmetting.

 

Scroll To Top
X