Spring naar content

Vragen en antwoorden coronavirus

Laatste update: 21 april 2021

Vragen en antwoorden coronavirus - p

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag-en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Woonzorglocaties - bezoekersrichtlijnen en overige vragen

Hoeveel bezoekers kan een bewoner ontvangen?

Vanaf dinsdag 20 april kunnen weer alle bewoners (wel, deels of niet gevaccineerd) 2 bezoekers per dag ontvangen. De inschatting is dat Vrijwaard hiermee met de huidige vaccinatiegraad een verantwoord risico neemt ten opzichte van het toenemende welzijn van de bewoners.

Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u graag naar de betreffende locatie.

Wat zijn de overige bezoekersrichtlijnen?

  • Handdesinfectie
   Desinfecteer uw handen vóór binnenkomst van onze locaties.  Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.
  • Mondkapjes en afstand op de kamer
   Bij bewoners die twee keer gevaccineerd zijn, hoeft bezoek geen mondkapje meer te dragen en geen 1.5 meter afstand te houden in het appartement. Wanneer het bezoek zich beweegt door de locatie, moeten zij op de gang wel een mondkapje dragen en afstand bewaren tot anderen. 
  • Bezoek de bewoner alleen in het appartement. U kunt helaas niet naar de gezamenlijke woonkamer of het restaurant.
  • Vragen aan medewerkers kunt u telefonisch of in Caren stellen.
  • Alleen gezond bezoek, blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Blijf ook thuis als er bij een huisgenoot sprake is van koorts/ benauwdheid of een positieve testuitslag.

Op de website van ActiZ kunt u ook informatie vinden over de bezoekregeling verpleeghuizen.

Kan ik een bewoner mee naar huis nemen?
Bewoners die 2 coronavaccinaties hebben gehad mogen vanaf dinsdag 20 april weer op bezoek gaan bij familie of vrienden. Bij terugkeer geldt geen quarantaine van 10 dagen meer. Bewoners die niet gevaccineerd zijn of pas 1 vaccinatie hebben gehad, zijn niet (optimaal) beschermd tegen het coronavirus. We raden hen af om bij familie of vrienden op bezoek te gaan. Zodra zij 2 vaccinaties heeft gehad, kunnen zij ook op bezoek buitenshuis.

Wanneer sluit een etage/afdeling voor bezoek?
Wanneer er besmettingen bij twee of meer bewoners zijn vastgesteld, sluit een etage/afdeling voor bezoek. Van deze richtlijn kan in sommige situaties afgeweken worden. Bewoners en eerste contactpersonen worden over de isolatie geïnformeerd. Zodra de situatie het weer toelaat, wordt de betreffende etage/afdeling weer opengesteld voor bezoek.

Kan de duofiets worden gebruikt?
Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de duofiets.

Vinden er verhuizingen plaats?
In-en uithuizen op de locaties zijn mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen.

Kunnen externe professionals de locaties bezoeken?
Externe partijen zoals leveranciers bezoeken alleen de locaties als het noodzakelijk is. Zo niet? Dan worden de bezoeken uitgesteld tot nader order. Behandelaren kunnen de locaties wel bezoeken. Voor externe professionals gelden dezelfde richtlijnen als voor bezoek.

Kan er buiten gewandeld worden?
Bewoners kunnen naar buiten, mits de afdeling of locatie niet in isolatie is. Probeer waar mogelijk afstand van elkaar te houden. We adviseren om daarbij drukke plekken te vermijden en bedachtzaam om te gaan met het bezoeken van winkels of familie.

Kan ik als familie/mantelzorger een sleutel gebruiken?
Verwanten kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een eigen sleutel van de voordeur van de woonlocatie deze weer gebruiken. De voorwaarde hiervoor is wel dat men zich ook dan registreert bij de voordeur op de daarvoor bedoelde registratielijst.

Mogen er consumpties of huisdieren mee op bezoek?
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is toegestaan.

Gaat het Multidisciplinair overleg (MDO) door?
Net als alle overleggen vindt het Multi Disciplinair Overleg (MDO) tenminste tot nader order niet fysiek plaats. Waar mogelijk vindt het online plaats.

Mogen pedicures en fysiotherapeuten de locaties bezoeken?
De (para)medische collega’s zoals de fysiotherapeuten, ergotherapeuten hebben tijdens de tweede lockdown hun werk kunnen blijven doen. Dit geldt ook voor de medische pedicures. Bijvoorbeeld bij diabetes of een andere door de arts gestelde indicatie.

Is mondzorg op de locaties toegestaan?
Ja, mondzorg is toegestaan met inachtneming van de coronarichtlijnen.

Coronavaccinatie bewoners

Waarom is vaccineren belangrijk?
Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

Is het coronavaccin wel veilig?
Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid.

Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)
Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

Wanneer vinden de vaccinaties plaats?
In de week van 25 januari (eerste vaccinatie) en 26 februari (tweede vaccinatie).

Door wie worden de vaccinaties gedaan?
Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de medische dienst van Vrijwaard.

Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?|
De vaccinaties die nu worden ingepland zijn alleen voor bewoners die onder de zorg van de medische dienst van Vrijwaard vallen. Bewoners die onder behandeling staan van de huisarts worden via de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie.

Dagbesteding en welzijn

Gaat de dagbesteding door?
De dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen vindt doorgang met inachtneming van de coronarichtlijnen. Bewoners kunnen naar de externe dagbesteding gaan.

Wanneer gaan de fitnessruimtes open?
Alle fitnessruimtes bestemd voor Vrienden van Vrijwaard zijn gesloten tot nader order. Ook de groepslessen gaan niet door. Stichting Vrienden van Vrijwaard heeft alternatieve beweegmogelijkheden in samenwerking met Sportservice opgezet. Voor meer informatie: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-van-vrijwaard/

Kan ik als gast de restaurants van Vrijwaard weer bezoeken?
De restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek zijn tot nader order gesloten.

Worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners?
Alle geplande activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de wijk, zoals sjoelen, bingo, kledingverkoop, bewegen, klaverjassen, Alzheimercafé en uitstapjes zijn gestaakt. Voor bewoners op de verpleeghuislocaties die overdag in de huiskamers of groepsverzorging verblijven, gaat het reguliere dagprogramma wel door, tenzij er risico is op besmetting.

Thuiszorg

Krijgen cliënten thuiszorg?
Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door. Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Vrijwilligerswerk

Is vrijwilligerswerk doen bij Vrijwaard mogelijk?
Vrijwilligerswerk dat nodig is voor de continuering van de zorg aan cliënten (zoals bij de dagbesteding, huiskamers van kleinschalige woonlocaties, maaltijdbezorging), kan voortgezet worden. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk waarbij geen direct contact is met cliënten.

Vanaf 3 mei worden er opnieuw vrijwilligers ingezet voor individuele activiteiten met de bewoners en voor kleine groepsactiviteiten. Dit gebeurt in overleg met de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligers mogen zelf bepalen of zij het vrijwilligerswerk willen hervatten. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde vrijwilligers zijn welkom

Bij vragen of twijfels over vrijwilligerswerk bij Vrijwaard kan contact opgenomen worden met de coördinator vrijwilligerswerk, via a.pannalal@vrijwaard.nl of 0223-680824.

Scroll naar boven
X