Spring naar content

Vragen en antwoorden coronavirus

Laatste update: 15 juli 2021

Vragen en antwoorden coronavirus - p

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag-en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Woonzorglocaties - bezoekersrichtlijnen en overige vragen

Hoeveel bezoekers kan een bewoner ontvangen?

Er is geen maximum aan het aantal bezoekers zolang zij 1,5 meter afstand houden van andere bewoners, andere bezoekers en medewerkers. Daarnaast mogen bewoners onbeperkt buiten de locatie op bezoek gaan zolang zij 1,5 meter afstand bewaren.

Een mondkapje, dat u nog altijd bij u draagt, hoeft alleen nog te worden opgezet wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Binnen in het eigen appartement hoeft er sowieso geen mondkapje op.

De algemene richtlijnen voor bezoekers blijven gelden

Wij zijn heel blij met deze nieuwe versoepelingen! Maar we weten ook dat we voorzichtig moeten blijven. Daarom herinneren we u graag aan de algemene richtlijnen voor bezoekers. Want die blijven gewoon gelden!

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol
  • Buiten de kamer/appartement van uw naaste houdt u 1,5 meter afstand
  • Ga verstandig om met eventueel contact met andere bewoners
  • Neemt u uw naaste mee naar buiten? Ga dan niet naar plaatsen waar het al te druk is.
  • Kom niet op bezoek als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, in quarantaine is, of wacht op een testuitslag.

Wanneer sluit een etage/afdeling voor bezoek?
Wanneer er besmettingen bij twee of meer bewoners zijn vastgesteld, sluit een etage/afdeling voor bezoek. Van deze richtlijn kan in sommige situaties afgeweken worden. Bewoners en eerste contactpersonen worden over de isolatie geïnformeerd. Zodra de situatie het weer toelaat, wordt de betreffende etage/afdeling weer opengesteld voor bezoek.

Kan de duofiets worden gebruikt?
Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de duofiets.

Vinden er verhuizingen plaats?
In-en uithuizen op de locaties zijn mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen.

Kan er buiten gewandeld worden?
Bewoners kunnen naar buiten, mits de afdeling of locatie niet in isolatie is. We adviseren om daarbij drukke plekken te vermijden.

Kan ik als familie/mantelzorger een sleutel gebruiken?
Verwanten kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een eigen sleutel van de voordeur van de woonlocatie deze gebruiken.

Mogen er consumpties of huisdieren mee op bezoek?
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is toegestaan.

Mogen pedicures en fysiotherapeuten de locaties bezoeken?
De (para)medische collega’s zoals de fysiotherapeuten, ergotherapeuten zijn hun werk blijven doen. Dit geldt ook voor de medische pedicures. Bijvoorbeeld bij diabetes of een andere door de arts gestelde indicatie.

Is mondzorg op de locaties toegestaan?
Ja, mondzorg is toegestaan met inachtneming van de coronarichtlijnen.

Coronavaccinatie bewoners

Waarom is vaccineren belangrijk?
Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

Is het coronavaccin wel veilig?
Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid.

Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)
Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

Door wie zijn de vaccinaties gedaan?
Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties hebben plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van de medische dienst van Vrijwaard.

Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?|
Bewoners die onder behandeling staan van de huisarts zijn via de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie.

Dagbesteding en welzijn

Gaat de dagbesteding door?
De dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen vindt doorgang met inachtneming van de coronarichtlijnen. Bewoners kunnen naar de externe dagbesteding gaan.

Kan ik als gast de restaurants van Vrijwaard weer bezoeken?
De restaurants van de locaties De Golfstroom en Westhoek zijn vooralsnog alleen voor bewoners van Vrijwaard en hun bezoekers geopend, uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen voor een veilig restaurantbezoek.

Worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners?
Voor bewoners gaat het reguliere dagprogramma wel door, tenzij er risico is op besmetting.

Vrienden van Vriijwaard - fitness

Wanneer gaan de fitnessruimtes open?
Alle fitnessruimtes bestemd voor Vrienden van Vrijwaard zijn er 15 juli 2021 onder voorwaarden heropend. Voor meer informatie: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-van-vrijwaard/

 

Thuiszorg

Krijgen cliënten thuiszorg?
Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door. Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Vrijwilligerswerk

Is vrijwilligerswerk doen bij Vrijwaard mogelijk?

Nu er grotere groepen samen mogen komen en activiteiten in grotere groepen mogen plaatsvinden, is er veel vraag naar de inzet van vrijwilligers bij deze activiteiten. Dit geldt voor zowel geplande activiteiten (zoals een bingo) als tijdens eetmomenten in het restaurant. Vrijwilligers kunnen vanaf nu op de locaties daarom weer ingezet worden onder de volgende voorwaarden:

  • Er geldt geen maximaal aantal cliënten per vrijwilliger meer;
  • Vrijwilligers volgen dezelfde richtlijnen als medewerkers, ze houden de 1,5 meter afstand van de cliënt, medewerkers en van elkaar en dragen een mondkapje als zij binnen de 1,5 meter komen;
  • Vrijwilligers mogen op één dag op verschillende woongroepen staan.

De vrijwilligers mogen zelf bepalen of zij het vrijwilligerswerk willen hervatten. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde vrijwilligers zijn welkom

Bij vragen of twijfels over vrijwilligerswerk bij Vrijwaard kan contact opgenomen worden met de coördinator vrijwilligerswerk, via a.pannalal@vrijwaard.nl of 0223-680824.

Scroll naar boven
X