Spring naar content

Hieronder leest u de updates, gevolgd door de meestgestelde vragen en antwoorden  rond de ontwikkelingen van het coronavirus en Vrijwaard.
De coronamaatregelen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatie Actiz.

Als de situatie verandert, kan effect hebben op de maatregelen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Update 3 februari 2021

Lockdown verlengd tot 2 maart 2021
Het kabinet heeft gisteren afgekondigd dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 2 maart. In de vragen en antwoorden leest u wat de verlenging inhoudt bij Vrijwaard. De avondklok geldt vooralsnog tot 10 februari, 04.30 uur.

Update 22 januari 2021

Maatregelen aangescherpt
Het kabinet heeft op 20 januari nieuwe maatregelen afgekondigd om de nieuwe varianten van het coronavirus onder controle te krijgen.  Vanaf zaterdag 23 januari tot en met 9 februari geldt er een avondklok in heel Nederland. Dit is bedoeld om het aantal contacten te beperken en zo de verspreiding van het virus verder terug te dringen. De avondklok geldt ook bij Vrijwaard en betekent dat bewoners helaas ’s avonds na 21.00 uur geen bezoek op de locaties kunnen ontvangen. Wat een avondklok betekent voor mantelzorgers kunt u vinden op: https://www.mantelzorg.nl/avondklok/.

Ook heeft de overheid besloten om het bezoek aan huis aan te scherpen: maximaal 1 bezoeker per dag. Dit geldt ook tot en met 9 februari. De bezoekersrichtlijnen daarop aangepast.

Update 19 januari 2021

Coronavaccinatie bewoners
Bewoners die medische behandeling van Vrijwaard krijgen en de eerste contactpersonen hebben vandaag 19 januari vanuit onze locaties een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd dat we aanstaande maandag 25 januari hopen te starten met het vaccineren van bewoners. Om onze bewoners te kunnen vaccineren is vooraf toestemming nodig. Daarover zijn de bewoners en/of de eerste contactpersonen dus geïnformeerd.

In de vragen en antwoorden hieronder staat verdere informatie over het coronavaccin voor bewoners

Update 13 januari 2021

Lockdown verlengd tot en met 9 februari
Zoals op 12 januari door het kabinet is aangekondigd wordt de lockdown in Nederland verlengd tot en met 9 februari 2021. In de vragen en antwoorden hieronder leest u wat dat inhoudt bij Vrijwaard.

Vragen en antwoorden

Coronavaccinatie bewoners

 • Waarom is vaccineren belangrijk?
  Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.
 • Is het coronavaccin wel veilig?
  Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid.
 • Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)
  Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.
 • Wanneer vinden de vaccinaties plaats?
  In de week van 25 januari (eerste vaccinatie) en 15 februari (tweede vaccinatie).
 • Door wie worden de vaccinaties gedaan?
  Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de medische dienst van Vrijwaard.
 • Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?|
  De vaccinaties die nu worden ingepland zijn alleen voor bewoners die onder de zorg van de medische dienst van Vrijwaard vallen. Bewoners die onder behandeling staan van de huisarts worden via de huisarts opgeroepen voor een vaccinatie. Wanneer dat gepland staat is nog niet bekend.

Woonzorglocaties – bezoekersrichtlijnen en overige vragen

 • Hoeveel bezoekers kan een bewoner ontvangen?
  Er geldt een maximum van  1 bezoeker per bewoner per dag tot 2 maart 2021. We verzoeken bezoekers om het bij 1 vaste personen te houden. Hierdoor verkleinen we de kans op besmettingen voor bewoners, familie en onze medewerkers.Let op! Door de ontwikkelingen met het coronavirus kan het voorkomen dat een locatie deels of volledig gesloten is voor bezoek. Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u graag naar de betreffende locatie.
 • Wat zijn de overige bezoekersrichtlijnen?
  • Handdesinfectie
   Desinfecteer uw handen vóór binnenkomst van onze locaties.  Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.
  • Bezoekersregistratie
   Registratie van bezoek blijft belangrijk vanwege zgn. contactonderzoek vanuit de GGD bij besmetting/verdenking. Deze registratie wordt dagelijks geborgd en na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de GGD de gegevens opvraagt voor het contactonderzoek.
  • Mondkapje verplicht
   Op de locaties van Vrijwaard is het dragen van een mondkapje verplicht. Het is de bedoeling dat u uw eigen mondkapje meeneemt. Houd het mondkapje ook tijdens het bezoek  in het appartement op, bij het betreden van de locatie en bij het verlaten van de locatie. Alle bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt, wat de reden ook is.
  • Graag 1,5 meter afstand houden van uw dierbare, de medebewoners, medewerkers en andere bezoekers.
  • Bezoek de bewoner alleen in het appartement. U kunt helaas niet naar de gezamenlijke woonkamer of het restaurant.
  • Vragen aan medewerkers kunt u telefonisch of in Caren stellen, zodat u niet onnodig door de locatie loopt.
  • Het aanraken van huisraad, deurklinken e.d. zoveel mogelijk beperken.
  • Alleen gezond bezoek, blijf thuis bij verkoudheidsklachtenBlijf ook thuis als er bij een huisgenoot sprake is van koorts/ benauwdheid of een positieve testuitslag.

  Op de website van ActiZ kunt u ook informatie vinden over de bezoekregeling verpleeghuizen.

 • Kan ik een bewoner mee naar huis nemen?
  Gezien de actuele omstandigheden gaan wij ervan uit dat bewoners niet worden opgehaald. Dit zeer dringende advies geldt tenminste tot 2 maart 2021.
 • Wanneer sluit een etage/afdeling voor bezoek?
  Wanneer er besmettingen bij twee of meer bewoners zijn vastgesteld, sluit een etage/afdeling voor bezoek. Van deze richtlijn kan in sommige situaties afgeweken worden. Bewoners en eerste contactpersonen worden over de isolatie geïnformeerd. Zodra de situatie het weer toelaat, wordt de betreffende etage/afdeling weer opengesteld voor bezoek.
 • Kan de duofiets worden gebruikt?
  Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de duofiets.
 • Vinden er verhuizingen plaats?
  In-en uithuizen op de locaties zijn mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen.
 • Kunnen externe professionals de locaties bezoeken?
  Externe partijen zoals leveranciers bezoeken alleen de locaties als het noodzakelijk is. Zo niet? Dan worden de bezoeken uitgesteld tot na 9 februari. Kapsalons (contactberoep) op de locaties gaan dicht tot en met 9 februari. Behandelaren kunnen de locaties wel bezoeken. Voor externe professionals gelden dezelfde richtlijnen als voor bezoek: registratie, gezondheid, afstand, handdesinfectie en mondkapjesplicht op de locaties.
 • Kan er buiten gewandeld worden?
  Bewoners kunnen naar buiten, mits de afdeling of locatie niet in isolatie is. Probeer waar mogelijk afstand van elkaar te houden. We adviseren om daarbij drukke plekken te vermijden en bedachtzaam om te gaan met het bezoeken van winkels of familie.
 • Mogen thuiskappers de locaties bezoeken?
  Wegens de huidige maatregelen kunnen thuiskappers tenminste tot 2 maart 2021 de locaties niet bezoeken.
 • Kan ik als familie/mantelzorger een sleutel gebruiken?
  Verwanten kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een eigen sleutel van de voordeur van de woonlocatie deze weer gebruiken. De voorwaarde hiervoor is wel dat men zich ook dan registreert bij de voordeur op de daarvoor bedoelde registratielijst.
 • Mogen er consumpties of huisdieren mee op bezoek?
  Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is toegestaan.
 • Gaat het Multidisciplinair overleg (MDO) door?
  Net als alle overleggen vindt het Multi Disciplinair Overleg (MDO) tenminste tot 2 maart 2021 niet fysiek plaats. Waar mogelijk vindt het online plaats.
 • Mogen pedicures en fysiotherapeuten de locaties bezoeken?
  Meerdere contactberoepen moeten hun werk tenminste tot 2 maart 2021 neerleggen. Echter kunnen de (para)medische collega’s zoals de fysiotherapeuten, ergotherapeuten gewoon hun werk blijven doen. Dit geldt ook voor de medische pedicures. Bijvoorbeeld bij diabetes of een andere door de arts gestelde indicatie.
 • Is mondzorg op de locaties toegestaan?
  Ja, mondzorg is toegestaan met inachtneming van de coronarichtlijnen.

Dagbesteding en welzijn

 • Gaat de dagbesteding door?
  De dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen vindt doorgang met inachtneming van de coronarichtlijnen. Bewoners kunnen naar de externe dagbesteding gaan.
 • Wanneer gaan de fitnessruimtes open?
  Alle fitnessruimtes bestemd voor Vrienden van Vrijwaard zijn gesloten tot nader order. Ook de groepslessen gaan niet door. Stichting Vrienden van Vrijwaard heeft alternatieve beweegmogelijkheden in samenwerking met Sportservice opgezet. Voor meer informatie: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-van-vrijwaard/
 • Kan ik als gast de restaurants van Vrijwaard weer bezoeken?
  De restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek zijn gesloten in ieder geval tot en met 9 februari 2021.
 • Worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners?
  Alle geplande activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de wijk, zoals sjoelen, bingo, kledingverkoop, bewegen, klaverjassen, Alzheimercafé en uitstapjes zijn gestaakt. Voor bewoners op de verpleeghuislocaties die overdag in de huiskamers of groepsverzorging verblijven, gaat het reguliere dagprogramma wel door, tenzij er risico is op besmetting.

Thuiszorg

 • Krijgen cliënten thuiszorg?
  Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door. Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Vrijwilligerswerk

 • Is vrijwilligerswerk doen bij Vrijwaard mogelijk?
  Vrijwilligerswerk dat nodig is voor de continuering van de zorg aan cliënten (zoals bij de dagbesteding, huiskamers van kleinschalige woonlocaties, maaltijdbezorging), kan voortgezet worden. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk waarbij geen direct contact is met cliënten, zoals helpen met de kerstboom-versiering in de hal. De betreffende vrijwilligers die inzetbaar blijven, zijn inmiddels door de activiteitenbegeleiders op de hoogte gesteld. Overige vrijwilligers worden verzocht activiteiten uit te stellen tenminste tot 2 maart 2021, hoe naar dat ook is. Dat geldt specifiek voor de vrijwilligers die ondersteunen bij activiteiten die voorlopig niet doorgaan. Bezoekvrijwilligers kunnen ook pas weer tenminste na 2 maart 2021 (mits alles voorspoedig gaat) komen. Bij vragen of twijfels over vrijwilligerswerk bij Vrijwaard kan contact opgenomen worden met de coördinator vrijwilligerswerk, via a.pannalal@vrijwaard.nl of 0223-680824.

Vragen over het coronavirus

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag-en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Scroll naar boven
X