Spring naar content

Hieronder leest u de meestgestelde vragen en antwoorden en updates over het coronavirus en de gevolgen voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers binnen Vrijwaard.
De coronamaatregelen en versoepelingen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatie Actiz.

Als de situatie verandert, kan effect hebben op de versoepelingen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Laatste update: 20 november 2020

Mondkapjesplicht binnen Vrijwaard
Omdat de gezondheid van onze medewerkers en van onze bewoners en cliënten voorop staat, is binnen Vrijwaard vanaf 29 september het dragen van een mondneusmasker en handschoenen voor alle medewerkers en vrijwilligers  verplicht. Bezoekers zijn ook verplicht een mondneusmasker te dragen wanneer zij de woonzorglocaties van Vrijwaard bezoeken.

Mondkapjesgebruik bij cliënten De Golfstroom en Ten Anker
De locaties De Golfstroom en Ten Anker worden gezien als publieke binnenruimtes. Cliënten die op deze locaties wonen, dragen een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen door het gebouw, bijvoorbeeld naar het restaurant.

Bezoekersrichtlijnen:

 • Maximaal 3 bezoekers per bewoner per dag. 
 • Handdesinfectie
  In het nieuwe normaal blijft bezoek de handen desinfecteren vóór binnenkomst van onze locaties.  Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.
 • Bezoekersregistratie
  Registratie van bezoek blijft belangrijk vanwege zgn. contactonderzoek vanuit de GGD bij besmetting/verdenking. Deze registratie wordt dagelijks geborgd en na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de GGD de gegevens opvraagt voor het contactonderzoek.
 • Draag een mondkapje
  Op de locaties van Vrijwaard is het dragen van een mondkapje verplicht. Het is de bedoeling dat u uw eigen mondkapje meeneemt.Houd het mondkapje waar mogelijk ook tijdens het bezoek op.
 • Graag 1,5 meter afstand houden van uw dierbare, de medebewoners, medewerkers en andere bezoekers.

En verder ter bescherming:

 • Bezoek de bewoner alleen in het appartement. U kunt helaas niet naar de gezamenlijke woonkamer of het restaurant.
 • Vragen aan medewerkers kunt u telefonisch of in CarenZorgt stellen, zodat u niet onnodig door de locatie loopt.
 • Het aanraken van huisraad, deurklinken e.d. zoveel mogelijk beperken.
 • Alleen gezond bezoek, blijf thuis bij verkoudheidsklachtenBlijf ook thuis als er bij een huisgenoot sprake is van koorts/ benauwdheid of een positieve testuitslag.

Bij verdenking op COVID-19 op een locatie
Zodra er een verdenking van COVID-19 bij een bewoner is, sluit de desbetreffende etage/afdeling per direct voor bezoek. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Het is niet mogelijk om alle eerste contactpersonen hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. De communicatie hierover zal plaatsvinden via e-mail en/of CarenZorgt. Bezoekers die verder weg wonen kunnen voor vertrek van huis het beste even contact leggen met de locatie.

Bij de bewoner wordt een test afgenomen. Tijdens de afwachting van de uitslag van de test is er geen bezoek toegestaan binnen de desbetreffende etage/afdeling. Bij een negatieve uitslag kan het bezoek per direct weer worden hervat. Bij een positieve test zal Vrijwaard, in overleg met de GGD een onderzoek starten. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten of –en welke afdeling/etage weer geopend kan worden voor bezoek.

Vragen en antwoorden

Kan de duofiets worden gebruikt?
Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de duofiets.

Vinden er verhuizingen plaats?
In-en uithuizen op de locaties zijn weer mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen.

Externe dagbesteding
Cliënten kunnen vanaf 1 juli ook de externe dagbesteding weer bezoeken.

Externe professionals
Externe professionals, welke nog niet benoemd zijn in eerdere versoepelingen, zijn weer welkom op onze locaties. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor bezoek: registratie, gezondheid, afstand, handdesinfectie en mondkapjesplicht op de locaties.

Buiten wandelen?
Bewoners kunnen gelukkig weer naar buiten. Probeer waar mogelijk afstand van elkaar te houden. We adviseren om ondanks alle versoepelingen bedachtzaam om te gaan met het bezoeken van winkels, restaurants of bezoek aan familie.

Mogen thuiskappers de locaties bezoeken?
Het is toegestaan dat (thuis)kappers de locaties van Vrijwaard bezoeken. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een thuiskapper in plaats van een drukke kapsalon te bezoeken.

Overlijden
Bij overlijden, kan de bewoner, als dat passend is binnen de wensen van de bewoner, binnen de woonlocatie op zijn of haar eigen appartement worden opgebaard. Het is voor verwanten weer mogelijk om afscheid te nemen, mits er voldoende afstand gehouden wordt tot elkaar en medewerkers. Hiermee wordt deze versoepeling, buiten de gevraagde afstand, weer dusdanig versoepeld naar hoe het was voor de corona-periode. Zoals bij andere versoepelingen geldt; bij verdenking/besmetting van COVID-19 is dit niet mogelijk.

Kan ik als familie/mantelzorger een sleutel gebruiken?
Verwanten kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een eigen sleutel van de voordeur van de woonlocatie deze weer gebruiken. De voorwaarde hiervoor is wel dat men zich ook dan registreert bij de voordeur op de daarvoor bedoelde registratielijst.

Hoe zit het met wassen voor de bewoners
Voor de corona-periode waren er met mantelzorgers afspraken gemaakt rondom het doen van de was. Deze afspraken kunnen weer volledig worden hervat. De was hoeft dus niet meer te worden afgegeven/opgehaald op de afgesproken tijden. De was kan weer worden meegenomen vanaf het appartement van de bewoner en wordt dus niet meer verzameld bij de entree van de locatie.

Mogen er consumpties of huisdieren mee op bezoek?
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is toegestaan.

Gaat het Multidisciplinair overleg (MDO) door?
De multidisciplinaire overleggen (MDO’s) zijn weer toegestaan. De cliënt/bewoner kan, indien gewenst, aansluiten.

Mogen pedicures, kappers en fysiotherapeuten de locaties bezoeken?
Pedicures, fysiotherapeuten en thuiskappers kunnen onze locaties bezoeken volgens de voorwaarden van hun branche. De kapsalons van De Golfstroom en Ten Anker kunnen de bewoners van de locatie waar hun kapsalon zich inpandig bevindt op afspraak ontvangen. Daarnaast zijn geen andere klanten aanwezig.

Is mondzorg mogelijk op de locaties?
Ja, mondzorg is weer toegestaan vanaf 8 juni.

Op de website van ActiZ kunt u ook informatie vinden over de bezoekregeling verpleeghuizen.

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

 • Was uw handen regelmatig en goed met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd handen schudden
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag-en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Gaat de dagbesteding door?
De dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen is met ingang van 11 mei 2020 aangepast opgestart. Bewoners kunnen weer naar externe dagbesteding gaan.

Wanneer gaan de fitnessruimtes open?
Alle fitnessruimtes bestemd voor Vrienden van Vrijwaard zijn gesloten tot nader order. Ook de groepslessen gaan niet door. Stichting Vrienden van Vrijwaard heeft alternatieve beweegmogelijkheden in samenwerking met Sportservice opgezet. Voor meer informatie en aanmelden hiervoor: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-van-vrijwaard/

Krijgen cliënten thuiszorg?
Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door.

Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Kan ik als gast de restaurants van Vrijwaard weer bezoeken?
De restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek zijn open onder richtlijnen. Om in de restaurants 1,5 meter afstand te kunnen houden, bieden de restaurants minder plaatsen dan voorheen. Daarom zullen de restaurants vooralsnog alleen geopend zijn voor bewoners van die locatie, niet voor bezoek. Er vindt tot nader order nog geen Avonddiner en Lange Tafel Diner plaats.

Worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners?
Alle geplande activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de wijk, zoals sjoelen, bingo, kledingverkoop, bewegen, klaverjassen, Alzheimercafé en uitstapjes zijn gestaakt. Voor bewoners op de verpleeghuislocaties die overdag in de huiskamers of groepsverzorging verblijven, gaat het reguliere dagprogramma wel door, tenzij er risico is op besmetting.

Is vrijwilligerswerk doen bij Vrijwaard mogelijk?
Vanaf  15 juli is het vrijwilligerswerk bij Vrijwaard onder voorwaarden weer gestart. Dat vinden we ontzettend fijn, vooral voor onze bewoners die de vrijwilligers zo lang hebben moeten missen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor zorg en welzijn.
De chauffeurs voor de dagbesteding en de restaurantvrijwilligers zijn al eerder gestart. De maaltijdbezorgers hebben tijdens de eerste golf in overleg doorgewerkt. Wij waarderen het enorm dat zij zich onverminderd ingezet hebben om cliënten in de wijk van een warme maaltijd te voorzien.

Aan vrijwilligers is uitleg gegeven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten weer uitgevoerd worden, alsmede over de richtlijnen en risico’s van het vrijwilligerswerk. Het besluit om weer vrijwilligerswerk te doen is aan de vrijwilligers zelf. Belangrijk is dat zij zich goed voelen bij hun inzet.

Er gelden de volgende uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk:

 1. Vrijwilligers en alle betrokken medewerkers van de activiteit zijn gezond en hebben geen klachten passend bij corona;
 2. De voorgeschreven hygiënische maatregelen van Vrijwaard en het RIVM worden gehanteerd. De activiteitenbegeleiders op de locaties geven uitleg hierover;
 3. De afstand van 1,5 meter is haalbaar;
 4. Registratie bij binnenkomst op de locatie;
 5. Er zijn geen verdenkingen op besmetting op de locaties.

Bij vragen of twijfels over vrijwilligerswerk bij Vrijwaard kan contact opgenomen worden met de coördinator vrijwilligerswerk, via a.pannalal@vrijwaard.nl of 0223-680824.

Scroll naar boven
X