Skip to content

Bij Vrijwaard komen veel vragen over het coronavirus binnen. Hieronder leest u de meestgestelde vragen en antwoorden. De maatregelen die we hebben getroffen, zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en ingrijpend voor iedereen.

Als de situatie verandert, kunnen  maatregelen ook veranderen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Laatste update: 1 april 2020

Sluiting zorglocaties voor bezoek

Geen bezoek
Alle locaties van Vrijwaard zijn vanaf 20 maart 2020 gesloten voor bezoek. We begrijpen dat deze maatregel heel ingrijpend is voor zowel bewoners als familieleden, maar we realiseren ons dat we niet anders kunnen, de gezondheid van cliënten en medewerkers gaat boven alles. Samen kijken we naar mogelijkheden om in verbinding te blijven.

Uitzondering
Een uitzondering op de sluiting van de locaties geldt voor het bezoeken van cliënten in de terminale zorgfase. Neem daarvoor contact op met de afdeling.

Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland.
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen?

 • Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact.
 • We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk.
 • Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Er is geen bezoek meer mogelijk of alleen in bijzondere gevallen. Dit om de kwetsbare ouderen en medewerkers te beschermen.

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan de zorgorganisatie niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 • Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in het verpleeghuis.

Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

 • Nee dit kan niet. In en uit-gaan van het verpleeghuis moet tot minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk  voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).
 • Alleen in uitzonderlijke situaties kan de cliënt naar buiten. Als de cliënt in uitzonderlijke situaties toch naar buiten gaat vermijd contact buiten de deur – tenminste 1,5m afstand.

Moet de deur van het verpleeghuis op slot?

 • Dit kan. Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om deuren te sluiten dan kan dit.
 • Let hierbij wel op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen? 

 • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang. Op alle locaties staat duidelijk aangegeven dat bezoek niet mogelijk is.
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden, dan zal de zorgorganisatie handhaven.  Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie.

Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met het verpleeghuis?

 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.
 • Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook.

Tips voor contact

In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch of door te skypen of facetimen. Wij werken op dit moment ook hard om alternatieve en creatieve manieren van contact mogelijk te maken. Wij denken graag met u mee.

Boodschappen en was cliënten
We weten dat uw familie en vrienden vaak boodschappen voor u meenemen of de was doen. U kunt dit blijven doen. Graag zelfs. U kunt afspraken met de zorgmedewerkers voor het ophalen en brengen van boodschappen en was bij de ingang van de zorglocatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)
MDO’s worden zoveel mogelijk opgeschort, tenzij de arts en de contactverzorgende bepalen dat overleg noodzakelijk is. Dit vindt dan zoveel mogelijk telefonisch plaats, tenzij anders met u afgesproken.

Geen diensten derden
Helaas moeten we de deuren ook tijdelijk sluiten voor diensten die in de locaties door derden worden aangeboden, zoals de mondhygiëniste, pedicure en kapper. Een uitzondering hierop treft een dienst door derden met een medische noodzaak.

Op de website van ActiZ kunt u ook informatie vinden over de bezoekregeling verpleeghuizen

Algemeen

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?
U kunt zelf eenvoudig maatregelen treffen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Let hierop:

 • Was uw handen regelmatig en goed met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd handen schudden

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Locaties Vrijwaard

Wat is de procedure bij mogelijke besmettingen?
Stichting Vrijwaard hanteert de volgende procedure bij een mogelijke besmetting. Bij een mogelijke besmetting wordt er contact opgenomen met de behandelende arts. Deze neemt vervolgens contact op met de GGD. Zij hebben vervolgens de regie. De GGD test niet specifiek meer op het coronavirus, maar als alle symptomen aanwezig zijn wordt overgegaan op quarantaine. Vrijwaard hanteert de richtlijnen met betrekking tot beschermd verplegen die het RIVM hanteert.

Gaat de dagbesteding nog door?
Nee. Alle locaties dagbesteding en ontmoetingsplekken zijn in ieder geval tot en met 28 april 2020 gesloten.

Zijn de fitnessruimtes open?
Alle fitnessruimtes van Vrijwaard zijn gesloten in ieder geval tot en met 28 april 2020. Ook de groepslessen gaan niet door tot die tijd.

Thuiszorg

Krijgen cliënten nog thuiszorg?
Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door. Bij verkoudheidsklachten nemen de zorgmedewerkers beschermingsmaatregelen.

Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Medewerkers

Wat gebeurt er met zorgmedewerkers?
Onze zorgmedewerkers op de locaties en in de thuiszorg zijn goed op de hoogte van de voorzorgmaatregelen. Er wordt veel van hen gevraagd. Zij blijven pas thuis als ze klachten hebben zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden) zoals de landelijke richtlijn voorschrijft. Ook mogen zij niet naar het buitenland reizen.

Hoe zit het met vrijwilligerswerk bij Vrijwaard?
Veel vrijwilligers worden vanaf 13 maart niet ingezet voorlopig tot en met 6 april 2020. Wanneer zij geheel risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie, kunnen zij in overleg met de locatie worden ingezet.

Overleggen
Alle overleggen met meer dan 4 personen zijn gestaakt in ieder geval tot en met 28 april 2020.

Vrienden van Vrijwaard

De restaurants zijn gesloten. Kan ik mijn tegoedbon voor Vrienden van Vrijwaard nog later inwisselen?
De tegoedbon voor De Soos en het Paviljoen van Toen, een kerstattentie die Vrienden van Vrijwaard afgelopen jaar kregen, is op 15 maart 2020 verlopen. Omdat De Soos en het Paviljoen van Toen sinds 13 maart zijn gesloten, worden de geldigheid van de tegoedbon voorlopig verlengd tot en met 31 mei 2020.

Ledenpasjes
De geldigheid van de ledenpasjes voor Vrienden van Vrijwaard loopt per 1 april 2020 af. De verzending van nieuwe ledenpasjes heeft vertraging opgelopen door een lagere bezetting bij de drukker. De pasjes worden naar verwachting in april geleverd. De huidige pas blijft geldig totdat de nieuwe pas is ontvangen.

Restaurants en maaltijdservice

Maaltijden op appartementen of afdeling
Doordat de restaurants gesloten zijn, geldt dat cliënten zoveel mogelijk op hun eigen afdeling of appartement eten. Er wordt nu uit voorzorg gebruik gemaakt van wegwerpservies.

Kan ik mij aanmelden voor maaltijdservice aan huis?
Nee, helaas kunnen wij op het moment wij geen nieuwe aanmeldingen voor maaltijdservice aan huis meer aannemen. Doordat de restaurants gesloten zijn, leveren we al maaltijden aan meer adressen dan normaal. Voor nieuw aangemelde klanten kunnen we de service waarschijnlijk niet borgen. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Worden er nog activiteiten georganiseerd voor bewoners?
Alle geplande activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de wijk, zoals sjoelen, bingo, kledingverkoop, bewegen, klaverjassen, Alzheimercafé en uitstapjes zijn per 13 maart 2020 gestaakt. Voor bewoners op de verpleeghuislocaties die overdag in de huiskamers of groepsverzorging verblijven, gaat het reguliere dagprogramma nog wel door, tenzij er risico is op besmetting.

Kan ik eten komen brengen naar de locaties?
Het aanbod van diverse mensen om bijvoorbeeld zelfgebakken cupcakes of spullen te komen brengen wordt gewaardeerd. Echter kunnen we uit hygiënische overwegingen geen etenswaren aannemen, hoe lief bedoeld ook. Ook kunnen er niet veel bewegingen op de locaties plaatsvinden als maatregel tegen besmetting.

Stuur een kaartje of tekening!
Wat u wel kunt doen is een kaartje of tekening sturen naar bewoners op onze locaties om hen een hart onder riem te steken. Het aanwezige personeel zal ervoor zorgen dat de tekeningen en kaarten bij degenen terecht komen die zeker wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het zal zeker worden gewaardeerd.

Adressen: 

Locatie Ten Anker
Timorlaan 139
1782 DR DEN HELDER

Locatie De Golfstroom
De Garst 3
1785 RK DEN HELDER

Locatie Lyceumhof
Borneolaan 3
1782 DL  DEN HELDER

Locatie Westhoek
Westgracht 72K
1781 NH  DEN HELDER

Locatie Dyckzicht
Weststraat 5a
1781 BW  DEN HELDER

Locatie ’t Landhuis
Scheldestraat 4F
1784 XK DEN HELDER