Spring naar content

Tijdelijke opname (eerstelijnsverblijf)

U kunt in een situatie terechtkomen waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld wanneer u zich na een ziekenhuisopname nog niet zelfstandig kunt redden. Of wanneer uw mantelzorger tijdelijk ontlast moet worden. Dan bieden onze appartementen voor eerstelijnsverblijf in Ten Anker uitkomst. Hier is 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning aanwezig in een gastvrije omgeving.

Wanneer eerstelijnsverblijf?

Tijdelijk verblijf in Ten Anker kan in de volgende situaties een mogelijke oplossing voor u zijn:

  • Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Als u thuis onvoldoende mogelijkheden heeft om te herstellen door bijvoorbeeld ziekte of valgevaar.
  • Als u een WLZ-indicatie heeft, kunt u op de afdeling tijdelijk verblijf logeren.
  • Als u een zorg- of hulpvraag heeft, maar geen mantelzorger in uw naaste omgeving.
  • Voor het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger (respijtzorg).
  • Voor palliatieve zorg in de laatste levensfase.
  • Bij acute situaties is spoedopname bij beschikbaarheid mogelijk.


U kunt dan voor een korte periode worden opgenomen. U krijgt de zorg en ondersteuning die past bij uw situatie. Uw eigen huisarts verleent de medische zorg of draagt die over aan een andere arts of de specialist ouderengeneeskunde van Vrijwaard.

Behoud van eigen regie

Tijdelijk verblijf bij Vrijwaard kan eraan bijdragen dat u de eigen regie behoudt en langer zelfstandig kan blijven wonen. We streven ernaar dat u zo snel mogelijk naar huis kan. Eventueel kunnen wij u daarbij (tijdelijk) ondersteunen met huishoudelijike ondersteuning van HulpThuis Vrijwaard en/of maaltijdservice.

Aanvragen tijdelijk verblijf

De aanvraag verloopt in principe altijd via uw huisarts, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of een andere verwijzende instantie. U kunt ook direct contact opnemen met het servicepunt van Vrijwaard via 0223-68 08 24.

Aanvragen respijtzorg

Voor respijtzorg heeft u een indicatie nodig van het WMO-loket van de gemeente Den Helder. De medewerkers van dit loket zijn bereikbaar op 14 0223.

Voor verwijzers - beschikbaarheid tijdelijk verblijf Ten Anker

De bedden van het tijdelijk verblijf in Ten Anker zijn onderverdeeld in hoog complex/palliatief en laag complex. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen en het personeel optimaal inzetten. 

Voor de beschikbaarheid in Ten Anker verwijzen wij u naar de website herstelbedden.nu 
Op deze website kunt u als verwijzer in één oogopslag zien welke bedden beschikbaar zijn binnen zorglocaties in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Zo kunt u sneller een passend bed voor uw patiënten vinden.

Scroll naar boven
X